Frivillig arbeid

Gjør en forskjell

Vår ideologi bak frivillig arbeid i Afrika

På Zanzibar Folkehøgskolen mener vi at forskjelligheten mellom kulturer er både berikende og lærerike. Derfor vil det frivillige arbeidet foregå utifra et prinsipp om et likeverdig samarbeid hvor lokale og elever fra Zanzibar Folkehøgskole løser en oppgave sammen.

Dette kan skape litt av et kultursjokk, siden definisjonen av  det gode liv er meget annerledes i Skandinavia i forhold til Tanzania hvor begrepet pole-pole er flittig brukt, og alt kjører på ”African Time”. For å ha et frivillig arbeid som gir mening og som kan slå røtter er det nødvendig å skape relasjoner til de lokale og jobbe med dem på lik linje. Vi vet ikke nødvendigvis hva som er det beste for befolkninger på Zanzibar. Vi er nødt til å spørre dem før vi hjelper dem på en brukbar og meningsfull måte.

Frivillig arbeid på Zanzibar Folkehøgskolen

På Zanzibar Folkekøgskolen kommer du helt inn under huden på den lokale landsbyen og dens innbyggere. Du vil få en grunndig introduksjon til skolesystemet i Paje, hvor du vil undervise barn og unge i engelsk og mattematikk. På valgfaget Frivillig arbeid bli i inndelt i mindre grupper hvor dere forbereder undervisninger og står sammen forran klassene. Når dere underviser på skolene vil det også være en lokal lærer tilstede for å hjelpe dere. Dere vil undervise på de lokale skolene 1-2 ganger i uka.

Utover det vil dere ha engelskundervisning med lokale masaier ca to ganger i uka. Masaine er oprinnelig fra fastlandet, Tanzania, men mange har dratt til Zanzibar for å jobbe i turistsektoren. De er sterk avhengig av å kunne snakke engelsk for å jobbe, og dermed hjelpe sine familier. Masaiene er hardtarbeidende og snakkesalige folk, og undervisningen foregår stort sett med et stort smil om munnen.

Sabbatår, frivillig arbejde i udlandet, studere i udlandet, højskole i udlandet

Lokale samarbeidsprosjekter

 Fra den første gruppen satte sine føtter på Zanzibars strender i 2004, har Folkehøgskolen hatt mange spennende samarbeidsprosjekter med frivillige, med de lokale i og omkring den lille byen Paje, hvor skolen holder til.

Samarbeidsprosjektene er våres svar på frivillig arbeid, som hovedsakelig fokuserer på kreativ utvikling, kulturutveksling og undervisning a barn og unge i lokalområdet. Gjennom tiden har Folkehøgskolens elever drevet med frivillig arbeid innen for mange forskjellige områder. Om det så har vært å hjelpe til i de lokale barne- og ungdomsskoler og fotballklubber, til store prosjekter, slik som rent vann i landsbyen, oppbygging av søppelstasjoner, oppstart av såpeproduksjon med lokale kvinner og mye mere.

Sportsfestival

Se video fra dagen

 Zanzibar Folkehøgskolen lager langsiktige elevprosjekter. ”Langsiktig” betyr med andre ord, at vi gjerne vil ha prosjekter som sjeldent blir startet og avsluttet på samme elevopphold.

Derfor skal man som elev på Zanzibar Folkehøgskolen være forberedt på, at man ofte skal overta et prosjekt som allerede eksisterer, tilføre sine egne ider og til sist levere det videre

For at et prosjekt skal bli bæredyktig, tror vi på at det skal fullføres i det lange løp og ikke bare avsluttes fordi en gruppe skal hjem. Hvis man til gjengjeld ønsker et langvarig samarbeid og utvikling av ideer, har man til syvende og sist skapt en ”lokal forankring”, hvilket vil få en langvarig positiv innflytelse på lokalsamfunnet.

Uansett prosjektenes størrelse, varighet og tema blir de til i tett dialog og samarbeid med de lokale krefter i Paje. Nøkkelordene er ideutveksling, utvikling og gjensidig inspirasjon. Det er viktig for oss, at gode ideer ikke faller i grus. Er du oppfinnsom og ser i løpet av oppholdet et behov som ikke blir oppfylt Paje, er det god plass til å prøve ut sine ideer i samarbeid med skolens prosjektleder.

“Frivillig arbeid er virkelig givende. Det aller beste er å komme tett på en annen kultur på en mer likeverdig måte.”

– Sandie, feb ’15

Eksempler på tidligere samarbeidsprosjekter

Undervise i engelsk

Folkehøgskolen og det tilliggende hotellet har tilsammen omkring 40 personer ansatt, som på en eller annen måte daglig er i kontakt med engelsktalende personer. Frem for å ansette engelsktalende personer utenfra fokuseres det på å gi lokale fra Paje jobb og utviklingsmuligheter. Derfor fokuserer denne prosjektgruppen på å undervise de ansatte i engelsk så de får muligheten for å utvikle deres engelskkunnskaper. Det er valgfritt for de ansatte om de ønsker å benytte seg av denne muligheten, men det har på de siste oppholdene vært stort oppmøte og generelt setter de ansatte meget stor pris på undervisningen.

Ung til ung – Peer to peer

De fleste vestlige på Zanzibar er turister, og unge i lokale byer som Paje får derfor lett et skjevt bilde av hvordan ”wazungu” (hvite mennesker) lever. Peer to peer prosjektet er blitt opprettet i forsøk på å opprette en kulturell bro mellom de lokale unge i Paje og elevene fra Zanzibar Adventure School. Gruppen møtes ukentlig med unge fra Paje og det utvikles erfaringer og historier mellom de forskjellige kulturene. Dette kan dreie seg om alt fra kulturelle historier, snakk om sport, matoppskrifter og generelt bare om hvordan det er å være ung i Afrika og Skandinavia.

Landsbykino

Kun en marginal del av tanzanianerne har vært på kino og sett film som en inspirerende og horisont-utvidende media, og det gjelder også de voksne. Landsbykinoen er et ”selvfølge”-prosjekt på høgskolen og formen er rimelig fastlagt: fremvisning av film for Pajes barn og unge som et verktøy for innlæring, tidsfordriv og en mulighet for kontakt mellom lokalbefolkningen og elevene på folkehøgskolen. En miks av morsomme filmer og hjemmelagde lærerike filmer er med på å danne rammene for filmkvelden som holdes utenfor Hands on Zanzibar-boligene i Paje.

Sportsgruppe

På Zanzibar er fotball en av de mest populære sportene blant de unge guttene. Prosjektet går ut på å aktivere guttene i form av trening, fotballturneringer og til å få i gang et ordentlig spill en gang i blant. Ut over det skaper de automatisk en oppbygning av et felleskap rundt interessen. På samme måte bygger prosjektet på utholdenhet og styrke, samt forståelse for fair-play-spill. I den ukentlige trening hjelper skolens elever det lokale ungdomslaget med treningen deres.

Lekegruppe

Den tanzanianske befolkningen er fattig, og det er også tilfellet på Zanzibar. Dette forhindrer likevel ikke barnene i Paje i å leke og være glade, også selv om det ikke er mange ressurser med hensyn til leketøy og fasiliteter. Prosjektets formål er å introdusere danske og lokale leker og spill som ikke krever annet enn godt humør og energi, samtidig skape kontakt mellom Folkehøgskolen og lokalbefolkningen.

Journalisterne

Dokumentasjon er en helt sentral del av alle prosjekter. Journalistene hjelper prosjektgruppene med å beskrive prosjektforløpene og lager artikler for å gjøre oppmerksom på problemstillinger relatert til prosjektene og skolens arbeid. Det er veldig lite fokus på afrikanske problemstillinger der hjemme. Det er skolens håp at journalistene på lenger sikt kan fungere som elevenes talerør hjemad omkring tanzanianske problemstillinger og pussige kulturforskjeller.

”Tvivl aldrig på, at en lille gruppe betænksomme og engagerede mennesker kan forandre verden. I virkeligheden er de de eneste, der nogensinde har gjort det”

– Magaret Meade

Landbykino

Se eleverne gjøre klar til filmaften

Gjør en forskjell!

Meld deg på her

Vurderer du...?