Undervisning

Spændende og relevant undervisning

Det behøver ikke at være kedeligt at lære noget nyt!

Vårt mål på Zanzibar Folkehøgskole er at undervisningen skal være morsom, inspirerende og relevant. Kursene vil primært være basert på hvem du er, hvor vi er og våre forskjeller. Vi tror at jo større engasjement vi kan få ut av deg sin høyere faglig innsikt du vil oppnå i det aktuelle området. Derfor har vi lagt stor vekt å skape en allsidig utdanning som gir innsikt rike øvelser interessante debatter, tankevekkende filmer og spennende utflukter.

Hovedfag

Fire obligatoriske hovedfag

Hovedfagene er de fag som vi har valgt ut til deg på forhånd. De er sammensatt med det formål å skape perspektiver og sette i gang refleksjoner som skaper robusthet og ballast i ditt liv fremover. Du vil derfor motta ukentlig undervisning i alle de nedenstående fagene.

Swahili

Swahili er det mest utbredte språk i Øst-Afrika og snakkes av over 60 millioner mennesker. Swahiliundervisning er en del av alle våre kurs, siden du på mange områder kommer til å inngå i forskjellige sammenhenger med lokalbefolkningen. Her er det en stor fordel å kunne en smule swahili, og det er en fantastisk ice breaker til alle møtende mennesker. Til deg som virkelig vil lære språket tilbyr vi et intensiv swahilikurs ti dager før oppholdets start (Merk deg at hvis du velger Hans on Zanzibar er kurset allerede inkludert). Du vil i undervisningen raskt komme til å lære mange nyttige ord og fraser som du vil bruke i hverdagen. Du vil også raskt oppleve at det å kunne forstå deler og sammenhenger i samtalene til de lokale. Hvis du henger i kan du virkelig nå langt med språket! For deg som virkelig vil lære språket på kort tid har vi ytterligere et frivillig intensivt swahilikurs 10 dager før oppholdet starter.

Selvinnsikt

I faget selvinnsikt vil du stifte bekjentskap med forskjellige områder innenfor pedagogikk, psykologi og kommunikasjon. Målet med selvinnsikt er å oppnå utvidet bevissthet om hvem man er og hvorfor man er blitt som man er. Det handler om ens måte å handle på, både ovenfor selg selv og andre. Hvordan dannes vi og hvilke egenskaper er viktige i den globaliserte verden? Ut over det ser vi på hvilke personlige egenskaper som er sentrale i et moderne samfunn? Hvilke kompetanser er viktig for å håndtere de påvirkningene og valgmulighetene vi utsettes for i hverdagen? Begrepet identitetsdannelse settes i perspektiv for å nyansere måten vi forstår verden på. I undervisningen tar vi opp emner som f.eks. oppvekst og sosialisering, holdninger og verdier. Fundamentet for undervisningen er at alle mennesker er unike og at en vesentlig del av livet og livskvaliteten består av å identifisere sin egen unike profil og sine egne resurser.

Kulturforståelse

Hva er kultur? Hva betyr kultur for måten vi forstår verden på og hvordan vi handler i den? Kulturbegrepet vil bli diskutert, nyansert og problematisert med fokus på å få deg til å overveie hva ”skandinavisk kultur” og ”afrikansk kultur” rommer. Introduksjonen til kulturbegrepet sikter ytterligere mot å gi deg noen redskaper til å analysere utvikling og forandringsproblematikker. Undervisningen sikter mot å få deg et bredt grunnlag, hvor du ut i fra dette kan diskutere og analysere emner som kultur, kulturmøter, samt utviklings og forandringsprosesser i Afrika. Undervisningen er først og fremst tenkt som en måte å spore din undring – undring over aspekter som forskjelligheter, likhet og sammenheng i forhold til kultur og kulturmøter, samt en undring over Afrikas utvikling og kontinentets aktuelle situasjon.

Miljøkjennskap

I dette faget vil du lære om det miljøet vi lever i, menneskelige innstinkter, naturressurser og aktuelle problemstillinger om menneskets bruk av naturen. Vi diskuterer emner som naturbevaring, klimaforandringer og fødevareproduksjon – her hvilken betydninger det har for oss og for Afrika. Vi skal se på hvordan mennekset levde for 150.000 år siden på savannen i Øst-Afrika og hvordan vi fortsatt har innstinkter derfra som preger hverdagen vår. UT over det vil du lære om dyre- og plantelivet i Tanzania. Faget vil ta utgangspunkt i det vakre miljøet på Zanzibar, og byr blandt annet på utflukter til korallrev, regnskog og lokale landbruk.

Valgfag

Velg mellom fire spennende valgfag

Valgfaget, er et fordypningsfag som du har to dager i uken, noe som gjør faget til det du har flest timer i uken. Her skal du velge mellom fire forskjellige linjer – Idrett, Musikk, Lokale samarbeidsprosjekter og Frivillig arbeid.

Idrett

På valgfaget Idrett, har du muligheten til å fordype deg i idrettens mange aspekter. Vi kaster oss ut i en rekke forskjellige idrettsgrener som beachvolley, fotball, dans, capoeira, yoga, løping, crossfit, styrke- og sirkeltrening med mer. Innholdet varierer og tilpasses ulike nivåer slik at det blir morsomt, utfordrende og spennende for alle. Med andre ord får du gode forutsetninger for å komme i ditt livs fysiske form. Undervisningen favner alle uansett nivå.

Musikk

Drømmer du om å lære å spille et instrument? Spille sammen med andre? Og generelt bare la deg forføre av et musikalsk univers? Da kan du fordype deg i en av folkehøgskolens grunnsteiner – Musikk – når vi blander høgskolesangboken sammen med den østafrikanske musikkulturen på Zanzibar. Vi skal synge flerstemmig, spille på afrikanske trommer og lage gamle og nye sanger til våre egne. Vi skal på turer og oppleve musikkulturen på Zanzibar, som er et knutepunkt for mange dyktige verdenskunstnere. Gjennom sang og samspill jobber vi med forskjellige musikalske uttrykk og vi spiller både på piano, gitar og perkusjon, samtidig som vi leker med elektroniske lyder. Kanskje vi får til et konsertoppsett og stablet en mindre Zanzibar gig-turné på beina – det finner vi ut av sammen. Undervisningen favner alle uansett nivå.

Frivillig arbeid

I dette faget skal vi helt grunnleggende ut for å gjøre frivillig arbeid på en skole i Stone Town – Montessori Primary and Secondary School. Dette gjør vi med målet om å skape kulturforståelse og relasjoner på tvers av landegrenser, som gir deg undervisningserfaring og et større engasjement i globalt medborgerskap. Vi har forsøkt å skape en plattform hvor du får dypere innsikt i og forståelse for en kultur og et samfunn, gjennom det menneskelige møtet.

Vi ønsker også å hjelpe til der det er behov for det, og skape et likeverdig og respektfullt samarbeid mellom Montessori-skolen og Folkehøgskolen. Når du drar ut og gjør frivillig arbeid, er det viktig for oss at det skjer på en respektfull og ansvarlig måte, noe du også blir forberedt på som en del av undervisningen.

Lokale samarbeidsprosjekter

I dette faget kombinerer du teori og praksis i forskjellige lokalt forankrede samarbeidsprosjekter, som primært fokuserer på kulturutveksling med barn og unge fra lokalområdet. Du kommer til å ha en ledende rolle og nøkkelfunksjon i både planlegging og utførelse og blir utstyrt med et bredt spekter av prosjektledelsesverktøy, fra idé- og konseptutvikling til praktisk gjennomføring og evaluering. Som en del av strukturen, kommer du til å lede dine medkursister – alle dem som ikke har faget – som deltar som frivillige i de forskjellige prosjektsammenhengene.

Gjennom tiden har elever fra forskjellige grupper arbeidet med prosjektutvikling innenfor svært forskjellige områder og av ulike størrelser. Vi har for eksempel startet en lokal fotballklubb, bygget søppelstasjoner i landsbyen og startet en liten fabrikk med såpeproduksjon, som i dag drives av lokale kvinner. Mange av disse prosjektene lever fortsatt i dag, og blir overlevert fra gruppe til gruppe, men det blir også startet nye prosjekter på hvert hold, utviklet av elevene i den enkelte gruppen.

Fellesfag

Fellesfag: Massevis av fellesskap og folkehøgskoleånd

En stor del av uken din inneholder også mange mindre undervisningsblokker, hvor hele skolen er samlet. Her er det stort fokus på fellesskapet, den sosiale dynamikken og bred, allmenn dannelse.

Morgensamling

Hver morgen starter vi dagen med morgensang og meldinger, elev-/lærerforedrag eller boligmøter hvor hverdagen og den generelle trivselen er i fokus.

Fellesskapskveld

En kveld i uken samles vi alle til en felles aktivitet. Det kan for eksempel være brettspill, poetry slam, bålkos eller andre kreative innslag.

Prosjektgjennomføring

1-2 ganger i uken fungerer hele skolen som frivillige for elevene som har linjefaget Lokale samarbeidsprosjekter, med utførelsen av de mange berikende prosjektene.

Forsamlingshus

Som avslutning på uken og starten på helgen, samles vi i forsamlingshuset og setter demokratisk fokus på både store og små saker, i et forpliktende fellesskap!

Fellesidrett

To ganger i uken svetter vi sammen i en omgang høvdingeball, trening, volley eller lignende – kanskje etterfulgt av en dukkert i Det indiske hav!

Fredagsbar

Med en kombinasjon av østafrikanske rytmer og sand mellom føttene, møtes vi hver fredag i høyskolens egen bar og starter helgen.

Undervisningen er levende og brukbar. Jeg kom inn på drømmestudiet mitt etter folkehøgskoleoppholdet på Zanzibar.” – Emma, feb ’15

Skema

Nedenfor kan du få en følelse av timeplanen din.

 

Skoleskema